Nabór wewnętrzny na stanowisko inżynieryjno-techniczne

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

poszukuje osoby

z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym

 

 

Główne obowiązki na stanowisku:

  • przygotowanie odczynników biochemicznych do ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w Katedrze, 
  • wykonywanie analiz biochemicznych przy wykorzystaniu HPLC  z zakresu badań prowadzonych w Katedrze,
  • nadzór sprawności aparatury pomiarowej wykorzystywanej w procesie dydaktycznym  i badaniach realizowanych w Katedrze,

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  • list motywacyjny
  • szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Zainteresowane osoby proszone są o  przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów do Sekretariatu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  p. 261. w kopercie z dopiskiem „Oferta do Katedry Biochemii i Chemii Żywnoścido  4 października 2019 r., do godz. 14.00.

 

W razie pytań należy kontaktować się z Panią Dorotą Przebirowską, Katedra Biochemii i Chemii Żywności tel. 81 462 33 24