Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja na XVIII Dniu Węglina

Studenci z kierunku Turystyka i Rekreacja na wydziale Agrobioinżynierii, w dniu 18 maja br. poprowadzili animacje dla dzieci podczas Festynu Osiedlowego XVIII Dzień Węglina.

 

Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny” oraz partnerów: Radę Dzielnicy Węglin Północny, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Filię nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej i klub BKS Lublin. Festyn połączony był z otwarciem kompleksu rekreacyjno-sportowego „Węglin Arena” przy ul. Judyma 3, na którego terenie miała miejsce impreza.

 

Przez cały czas trwania festynu studentki (Iga Szpakowska, Helena Chmielewska i Angelika Rudo), z Studenckiego Koła Naukowego Turystyczno-Krajoznawczego, zapewniały atrakcje malowania twarzy i skręcania balonowych maskotek, młodym uczestnikom festynu, którzy licznie przewijali się pod namiotem promocyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego.
 

Ponadto kilkunastoosobowa grupa studentów z kierunku Turystyka i Rekreacja pod opieką pani dr Anny Mazurek-Kusiak, aktywizowała młodzież, przy użyciu specjalnie przywiezionych na tę okazję gier integracyjnych.

 

Na ścianach namiotu zaprezentowano również prace studentów z kierunku Architektura krajobrazu, wykonane pod opieką dr Beaty Żuraw, w przestrzeni dzielnicy Węglin Północny m.in. projekt zagospodarowania zielenią terenu wokół boiska, na którym odbywał się festyn, projekt skweru przy ul. Heloizy i projekt zagospodarowania fragmentu doliny Konopniczanki na osiedlu Lipniak w obrębie dzielnicy.

 

Członkowie Rady Dzielnicy Węglin Północny wyrazili podziękowanie za aktywny udział studentów UP w życiu dzielnicy.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

–  dr Beata Żuraw