Dofinansowanie na 2 kolejne projekty z Programu Welcome to Poland NAWA

Centrum Nauki informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uzyskał dofinansowanie na 2 projekty w wysokości ponad 870 tysięcy zł w konkursie programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:
1) Projekt „Instytucjonalnej wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL” – kwota dofinansowania: 371 373,00 zł;
2) Projekt „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.” – kwota dofinansowania: 499 395,00 zł

Celem projektów jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia Uczelni poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kulturowych, językowych i zawodowych zespołów oraz osób zajmujących się na co dzień studentami oraz pracownikami zagranicznymi.

Projekty ruszają już niebawem i potrwają do końca 2021 roku. Obejmują m.in. szkolenia dla pracowników uczelni w zakresie obsługi i integracji studentów z zagranicy, wykonanie tłumaczeń dokumentów i regulaminów dotyczących studiów i spraw z nimi związanych (tych, które jeszcze nie funkcjonują w języku angielskim), organizację międzynarodowych spotkań integracyjnych, oraz międzynarodowych warsztatów “Let ME know YOU”, stworzenie aplikacji mobilnej UPL.

Dokumentację projektową przygotowało Centrum Nauki oraz Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej.

Projekt na kwotę 371 373,00 zł będzie realizowany przez Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej.