Nabór na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE)

 

Uprzejmie informujemy, że nabór kandydatów na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach Programu Erasmus Plus Szkolnictwo Wyższe "Mobilność Edukacyjna" z krajami partnerskimi (spoza UE) będzie prowadzony w okresie 04.11.2019 – 29.11.2019.

 

Po tym terminie w przypadku wciąż dostępnych miejsc na wyjazd kwalifikacja będzie prowadzona w sposób ciągły (według kolejności zgłoszeń), do wyczerpania miejsc.

 

WAŻNE!

Do 15.11.2019 r. należy przesłać proponowany Indywidualny program nauczania/szkolenia w wersji elektronicznej do Biura Wymiany Akademickiej (BWA) na adres email:

Propozycje programów przesyłane są do uczelni partnerskich wyłącznie za pośrednictwem BWA. 

W przypadku akceptacji proponowanego programu przez uczelnię przyjmującą, pozostałe dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 29.11.2019 r. 

 

Pierwszeństwo podczas kwalifikacji do przyznania stypendium będą mieli pracownicy UP w Lublinie zaangażowani we wspólne przedsięwzięcia/projekty z uczelnią partnerską. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Wymiany Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, p. 309, tel. 81 445 65 80) 

 

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej Biura Wymiany Akademickiej w zakładce Erasmus+ kraje partnerskie (spoza UE).

 

Zapraszamy!