Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł (jest to dochód roczny)