Jubileusz 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

19 września 2019 r. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świętował Jubileusz 75-lecia istnienia.

 
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej był jednym z pierwszych pięciu Wydziałów wchodzących w skład UMCSu utworzonego w 1944 r. Był on drugim utworzonym w Polsce wydziałem weterynaryjnym, a po II wojnie światowej był pierwszym powołanym wydziałem nauk weterynaryjnych w kraju. 
 
W skład Wydziału wchodzi 10 jednostek organizacyjnych, w tym 1 instytut i 9 katedr. Wydział zatrudnia 150 pracowników i obecnie kształci 1000 studentów. Według naukowej bazy Scopus nauka w Polsce plasuje się na 19 miejscu na świecie, natomiast nauki weterynaryjne znajdują się wyżej: na miejscu 12. Ponadto kształcenie w dziedzinie weterynarii na  naszej Uczelni zostało także uwzględnione w światowym rankingu Global Ranking of Academic Subjects (GRAS.)
 
Wydział może poszczycić się największą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz szerokim wachlarzem posiadanych akredytacji. Dziekan wydziału prof. dr hab. Andrzej Wernicki jest członkiem Zespołu ds. Przyznawania Nagród Prezesa Rady Ministrów.
 
 
Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania Auli Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt imienia Prof. dr. hab. h.c. multi Stanisława Wołoszyna. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wygłosił przemówienie, w którym wyraził szacunek i uznanie dla Wydziału.
 
 
 
Ważną częścią uroczystości było nadanie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Tomaszowi Janowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego sylwetkę przybliżył gościom prof. dr hab. Ryszard Bobowiec
 
 
 
Prof. dr hab. Tomasz Janowski wygłosił wykład, w którym mówił o kondycji nauk weterynaryjnych w Polsce: jakości kształcenia, prowadzonych badaniach, propozycjach ulepszenia oraz pozycji polskich nauk weterynaryjnych na świecie. 
 
Ponadto prof. dr hab. Tomasz Janowski otrzymał Jubileuszowy Medal 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 
 
W trakcie uroczystości pracownikom Uniwersytetu zostały wręczone Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczeni zostali: prof. dr hab. Leszek Guz, prof. dr hab. Marek Szczubiał, prof. dr hab. Ewa Tomaszewska, prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel oraz dr hab. Marta Wójcik.

 

 
Doceniając szczególne osiągnięcia i zasługi dla naszego miasta, prezydent Krzysztof Żuk przyznał  Medale Prezydenta Miasta Lublin. Medale otrzymali:  prof. dr. hab. Andrzej Wernicki, prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. dr. hab. Krszysztof Tomczuk, dr hab. Anna Zacharko-Siembida, prof. dr hab. Iwona Puzio, dr hab. Iwona Taszkun oraz dr. Andrzej Milczak.
 
 
 
Z okazji jubileuszu 450-lecia Unii Polsko-Litewskiej Prezydent Miasta Lublin uhonorował okolicznościowym medalem dwóch pracowników Uniwersytetu — prof. dr. hab. Stanisława Winarczyka oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Szkucika — którzy swoją pracą zawodową i działalnością społeczną wnieśli znaczący wkład w rozwój miasta.
 
 
 
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych przyznało dwa wyróżnienia: Pro Scientia Veterinaria Polona dla prof. dr hab. Marty Kankofer i prof. dr hab. Iwony Markowskiej-Daniel oraz Zasłużony dla PTNW dla prof. dr hab. Witold Kędzierski i prof. dr hab. Waldemar Paszkiewicz
 
Medalami 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wręczonymi uhonorowani zostali: JM Rektor prof. dr. hab. Zygmunt Litwińczuk ; prof. dr. hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej; prof. dr hab. Halina Buczkowska Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki; dr. hab. Adam Waśko, prof. uczelni Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie; prof. dr hab. Joanna Barłowska, Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie; prof. dr hab. Zenia Michałojć, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie; prof. dr. hab. inż. Andrzej Marczuk, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie; prof. dr hab. Izabella Jackowska, Dzieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie; prof. dr hab. Andrzej Wernicki, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie; prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; dr hab. Urszula Kosior-Korzeckia, prof. uczelni, organizator 4th Conference ,,Current approach to health and diseases in animals and humans”.
 
 
Medal 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymali także goście honorowi:
dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski; Krzysztof  Żuk, Prezydent Miasta Lublin; Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego; JM prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; JM prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej; JM prof. dr hab. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; prof. dr hab. Marcin Bańbura, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; dr hab. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach; dr hab. lek. wet. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR; prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, Prezes Zarządu Głównego PTNW; prof. dr hab. Andrzej Koncicki Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 
 
 
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Krakowie; dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii; lek. wet. Jacek Łukaszewicz, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej; lek. wet. Tomasz Górski, Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; lek. wet. Paweł Piotrowski, Lubelski Wojewódzki Lekarza Weterynarii; dr. n. wet. Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii; lek. wet. Agnieszka Szewczyk-Kuta, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii; lek. wet. Marek Mastalerek, Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; lek. wet. Mirosław Kacprzyk, Prezes Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; lek .wet. Lech Pankiewicz Prezes Rady Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; dr. Jan Głuszak, Dyrektor Vet- Agro Sp. z o.o. w Lublinie; prof. dr hab. Mirosław Łakomy, Redaktor Naczelny Polish Journal of Veterinary Sciences; prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska – Redaktor Naczelna Medycyny Weterynaryjnej; prof. dr hab. Antoni Schollenberger Redaktor Naczelny Życia Weterynaryjnego; dr Hubert Ziętek Redaktor Naczelny Magazynu Weterynaryjnego; prof. dr hab.  Beata Cuvelier-Mizak,  Redaktor Naczelna Journal of Veterinary Research; 
 
 
prof. Mario Giorgi, Department of Veterinary Clinics University of Pisa, Italy; prof. Vincenzo Longo, Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council, Pisa, Italy; prof. Karin Möstl, Retired from University of Veterinary Medicine Vienna, Austria; prof.  Erich Möstl, Retired from University of Veterinary Medicine Vienna, Austria; prof. Gerhard Schuler, Veterinary Clinic for Obstetrics, Gynecology and Andrology – Justus Liebig University, Faculty of Veterinary Medicine, Giessen, Germany; prof. Volodymyr Stybel, National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine
 
 
Obchody 75-lecia Wydziału połączone są z konferencją naukową „Aktualne aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi”.
 
 
 
 
Informacje medialne na temat Jubileuszu:
 
Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA