Informacja dla studentów – Zajęcia dydaktyczne

Szanowni Studenci!

 

Informujemy, że:

 

  • 1 października 2019 r., wtorek – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Studenci uczestniczą tego dnia w Immatrykulacji Wydziałowej zgodnie z harmonogramem.
  • 1 października 2019 r., wtorek – studenci pozostałych roczników realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć dla danego kierunku studiów i roku. Rozkład zajęć dydaktycznych jest zamieszczony na stronie www.up.lublin.pl zakładka STUDENT/Organizacja roku akademickiego/Plany. Rozkłady Terminarz zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych jest dostępny na stronie (zakładka Student).
  • Pod tym adresem można znaleźć harmonogram immatrykulacji wydziałowej