Program publikowania otwartego Elsevier

 

Z początkiem września 2019r. uruchomiony został pilotażowy program otwartego publikowania w czasopismach hybrydowych i gold open access wydawnictwa Elsevier.

Program umożliwia autorom afiliujacym do polskich instytucji naukowych otwarte publikowanie w wybranych tytułach Elsevier w latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów, których koszt zostanie sfinansowany przez krajową opłatę licencyjną (tzw. Program A).
Zawarta umowa przewiduje także możliwość publikacji nieograniczonej liczby otwartych artykułów za opłatą ponoszoną przez instytucję do której afiliuje autor, przy wykorzystaniu zniżki 30-10% w stosunku do cennika standardowego (tzw. Program B).
 

W 2019r. nabór artykułów do finansowania w ramach Programu A odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania przewidzianej puli, następnie uruchomiony zostanie Program B.

 

Szczegółowe informacje, listę tytułów i instrukcje dla autorów znajdą Państwo na stronie WBN: 
https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa