Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

W dniach 11-13 września 2019 r. w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja naukowa na temat „Produkcyjne i ekologiczne aspekty zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną”.

 

 

Organizatorem konferencji był Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej Woźniak. W konferencji uczestniczyło 60 członków PTA ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich i jednostek naukowych w Polsce. W trakcie konferencji wygłoszono 12 referatów naukowych oraz zaprezentowano 35 posterów. Uczestnicy poznali również walory kulturowe, turystyczne i krajobrazowe okolic Kazimierza Dolnego i Małopolskiego Przełomu Wisły.