Przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Wawryniuk

Przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Wawryniuk pt. Wpływ wybranych czynników na jakość mleka oraz twarogów wytwarzanych na bazie tego surowca, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości witamin lipofilnych”  wykonany pod kierunkiem  dr hab. prof. Uczelni Jolanty Król. 
 
 Pliki PDF do pobrania: