Przewód doktorski mgr inż. Anny Wójcik-Saganek

Przewód doktorski mgr inż. Anny Wójcik- Saganek pt. Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka pozyskiwanego w gospodarstwach ekologicznych wraz z analizą techniczno-ekonomiczną efektywności jego produkcji”  wykonany pod kierunkiem  prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunta Litwińczuka
 
 Pliki PDF do pobrania: