Nowy program PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

 Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS można składać do 16 grudnia 2019 r.

Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Rezultatem wspólnych działań tych dwóch instytucji będzie komplementarna oferta konkursowa, zapewniająca większą efektywność systemu grantowego.

Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.

W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich rozpoczynających kształacenie w roku akademickim 2020/2021. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania przyczyni się do skutecznego kształtowania ich dalszej kariery badawczej w oparciu o kryterium doskonałości naukowej.