mgr inż. Marcin Ciebień

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Marcin Ciebień

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ warunków meteorologicznych na wzrost i plonowanie maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w warunkach Padołu Zamojskiego w zależności od zagęszczenia roślin w rzędach"