mgr inż. Aleksandra Wieremczuk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Aleksandry Wieremczuk

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Analiza genetyczna i molekularna nowych genów niewrażliwych
na fotoperiod (Ppd) w pszenżycie"