Terminy naborów na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2019-20

Uprzejmie informujemy, że termin pierwszego naboru na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach Programu Erasmus Plus Szkolnictwo Wyższe "Mobilność Edukacyjna" w roku akademickim 2019/2020 upływa 15 października 2019 r. 

 

Drugi nabór prowadzony będzie do końca marca 2020 r.

 

W przypadku wciąż dostępnych miejsc na wyjazd po tym terminie (od kwietnia 2020 r.) kwalifikacja będzie prowadzona w sposób ciągły (według kolejności zgłoszeń), do wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Wymiany Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, p. 309, tel. 81 445 65 80) 

Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej programu Erasmus+ w zakładce Pracownik.

 

Zapraszamy!