Oferta stypendialna Wallonie-Bruxelles International

Centrum Nauki informuje o ofercie stypendialnej typu post-doc "dla wybitnych". Oferta przygotowana jest przez Agencję Wallonie Bruxells International w Walonii lub Brukseli na uczelniach podległych Federacji Walonia-Bruksela.

Czas trwania programu:
1 do 3 miesięcy.

Dziedziny:

– transport i logistyka
– mechanika
– nauki o życiu
– rolnictwo
– aeronautyka
– ochrona środowiska
Wnioski dotyczące innych dziedzin, w tym nauk humanistycznych, będą również rozpatrywane.

Szczegółowe informacje oraz wniosek są dostępne na stronie: http://www.wbi.be/fr/inwbi.

Wnioski z załącznikami można składać do dnia 1 października 2019 r.

Więcej informacji udziela p. Joël Porson

tel: +32 (0) 2 421 82 06