Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk wiceprezesem Europejskiej Federacji Lekarzy

Z przyjemnością zawiadamiamy, że prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk został wybrany na wiceprezesa Europejskiej Federacji Lekarzy kadencji 2019-20.

W dniach 6–8 czerwca 2019 w Bratysławie obradowało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Lekarzy (Federation of Veterinarians of Europe, w skrócie FVE). Wzięła w nim udział delegacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członkiem której jest prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk z Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych. Ważnym punktem obrad był wybór nowego Zarządu FVE na kadencję 2019–2021. Delegaci z ponad 30 krajów na nowego wiceprezesa wybrali prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka oraz Torill Moseng (Norwegia) i Thierry’ego Chambona (Francja).
Serdecznie gratulujemy!
Więcej na ten temat można przeczytać w czasopiśmie “Życie Weterynaryjne” (nr 7/2019) str. 34.
Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii jest organem przedstawicielskim dla lekarzy weterynarii w Europie. Reprezentuje ona lekarzy weterynarii pracujących w różnych dziedzinach zawodu: w klinikach weterynaryjnych, organizacjach rządowych, organach bezpieczeństwa weterynaryjnego czy lekarzy weterynarii pracujących w obszarach edukacji, badań i przemysłu.  Celem FVE jest poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego oraz ochrona środowiska poprzez promowanie i wspieranie zawodu lekarza weterynaryjnego.
fot. FVE