Zmarła Małgorzata Kosior

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 2 września 2019 roku

zmarła przeżywszy 64 lata
 
 Małgorzata Kosior
 
wieloletni pracownik NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
Msza Św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna w piątek 6 września o godz. 12.00.
 
Rodzina prosi o datki na Hospicjum Dobrego Samarytanina zamiast kwiatów.
 
 
***
W poniedziałek 2 września zmarła nasza koleżanka Małgorzata Kosior, wieloletnia Pracownica Uniwersytetu Przyrodniczego. Przegrała walkę z chorobą. Dużą część swojego życia poświęciła na pomaganie innym: jako wolontariuszka w hospicjum „Dobrego Samarytanina”, w sądzie jako ławnik, w swojej parafii, a przede wszystkim w NSZZ Solidarność. Przez wiele lat była naszym przedstawicielem w międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej pełniąc równocześnie funkcję skarbnika w Komisji Zakładowej, a w latach 2010 – 2018 prowadząc sekretariat organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 
Każdy mógł się zwrócić do niej o pomoc i zawsze starała się pomóc. Wszyscy pracownicy Uczelni mogli ją poznać jako niestrudzoną organizatorkę pielgrzymek i wycieczek do miejsc kultu i miejsc znaczących w historii Polski, zwłaszcza na dawnych kresach Rzeczpospolitej i wschodnich ziemiach obecnej Polski. Była absolwentką naszej Uczelni. 
 
Po przejściu na emeryturę nadal brała czynny udział w pracach związku zawodowego; planowała prace organizacyjne w Komisji Socjalnej emerytów i organizowała kolejne wyprawy szlakami pielgrzymów. Niestety choroba pokrzyżowała te plany, a nam nikt jej nie jest w stanie zastąpić. Wraz z księdzem prałatem śp. Stanisławem Sieczką stanowili organizacyjny duet, bez którego nie wyobrażamy sobie tego fragmentu działalności Komisji Zakładowej. Pozostanie w naszej pamięci.
– koleżanki i koledzy z "NSZZ Solidarność"