Trwa nabór wniosków w ramach ERC Consolidator Grants 2020 Calls

Do 16 października 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Consolidator Grants 2020 Calls, którego organizatorem jest European Research Council.
Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem bądź wzmocnieniem własnego zespołu badawczego.

Cel grantu
Grant pozwala stworzyć bądź wzmocnić niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.


Finansowanie
Pojedynczy grant może być przyznany na kwotę maksymalnie do 2 000 000 Euro.
Jednakże istnieje możliwość otrzymania dodatkowego finansowania w wysokości do 1 000 000 Euro na zakup i dostęp do dużej aparatury badawczej czy sfinansowania przenosin do innego kraju członkowskiego EU w powiązaniu z otrzymanym grantem.

Adresaci
Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2020 r. minęło 7-12 lat ( czyli między 1.01.2008 – 31.12.2012).  Pożądane jest autorstwo przynajmniej kilku publikacji jak główny autor lub publikacji bez udziału promotora.

Termin składania wniosków: 16.10.2019;  godz.17:00.

Zasady grantu
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Linki
Strona internetowa konkursu ERC Consolidator Grants –>
Informacja o konkursie — >