Bezpłatne szkolenie dla pracowników z zakresu komercjalizacji oraz pozyskiwania grantów na badania

W związku z nowelizacją Ustawy o Szkolnictwie Wyższym serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu m.in. komercjalizacji wyników badań naukowych, prawom autorskim, własności intelektualnej i przemysłowej oraz pozyskiwaniu grantów na badania. Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29 września 2019 r. w Murzasichle koło Zakopanego. Szkolenie skierowane jest do młodych naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy zdeklarowali prowadzenie badań w jednej z następujących dyscyplin naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo; technologia żywności i żywienia; nauki biologiczne; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; ekonomia i finanse. 

 

W szkoleniu może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

 • jest pracownikiem badawczym lub badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • posiada stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat temu,
 • jest przypisana na podstawie oświadczenia, w co najmniej w 50%, do jednej z ww. dyscyplin naukowych.
 
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje spełnienie ww. kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona: 16.  

Tematyka szkolenia:
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych 
 • Prawo autorskie w publikacjach
 • Własność intelektualna 
 • Własność przemysłowa
 • Tworzenie spółek celowych
 • Przedsiębiorczość akademicka 
 • Współpraca nauki z biznesem 
 • Konkursy na projekty badawcze  
 • Design thinking 
 

Osoby zdecydowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza do dnia 09.09.2019 r. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeozis5PHv-Q-J6dAsm6E4-WCoHrINMiI4FueIZ1g60sV_6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

Skontaktujemy się z zakwalifikowanymi uczestnikami. 

 

Organizator zapewnia: transport, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe), wyżywienie, udział w wykładach poświęconych ww. zagadnieniom. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

 

Organizatorem szkolenia jest Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii w Centrum Nauki. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura: 

 1. Milena Jaremek    81 445 62 50
 2. Damian Kapusta   81 445 62 50