Nowy Wydział Biologii Środowiskowej rozpoczął swoje funkcjonowanie

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 września 2019 roku rozpoczął swoją działalność Wydział Biologii Środowiskowej.

 

Powstał on na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku (Uchwała nr 49/2018-2019). Inicjatorem jego powołania jest prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydział zajmuje się głównie badaniami obejmującymi dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplinę nauki biologiczne. Strukturę Wydziału tworzą: Katedra Biofizyki, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt. Na nowym Wydziale realizowane są cztery kierunki studiów: Biologia, Ochrona środowiska, Biokosmetologia oraz Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.