Prof. dr hab. Andrzej Wernicki członkiem Zespołu ds. Przyznawania Nagród Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Andrzej Wernicki, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, został członkiem Zespołu ds. Przyznawania Nagród Prezesa Rady Ministrów.

 

Uroczystość wręczenia powołania odbędzie się 10 września 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po uroczystości odbędzie się także pierwsze, inauguracyjne posiedzenie zespołu.
Zadaniem zespołu jest analiza zgłoszonych wniosków, sporządzenie opinii na ich temat oraz przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów propozycji listy osób nagrodzonych wraz z uzasadnieniem.
Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:
  • wyróżniającą się rozprawę doktorską;
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
Serdecznie gratulujemy! 
fot. Maciej Niedziółka / DKiWA