9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

W dniach od 17 do 20 września 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubline odbędzie się

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieria środowiska, fotogrametria, geoinformatyka — nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju. 

 

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Opolski, Instituto Politecnico de Beja (Portugalia), Hochschule für Technik Stuttgart University of Applied Sciences, (Niemcy), Universitatea Tehnică a Moldovei (Mołdawia).

Konferencja objęta jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, jak również honorowym patronatem Rektorów wszystkich uczelni zaangażowanych w organizację konferencji.

Tematami konferencji będą: oczyszczanie wód i ścieków, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, ochrona krajobrazu, ochrona wód i powietrza, gospodarka w obiegu zamkniętym, fotogrametria, teledetekcja, geodezja, kataster, kartografia, geoinformatyka.

Konferencja jest organizowana w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe i projektu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), realizowanego przez wymienione uczelnie partnerskie w latach 2019-2020.

Wiecej informacji oraz pełny program konferencji dostępny pod tym adresem.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀