Kolejny projekt dla uczelni z NAWA – „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Centrum Nauki uprzejmie informuje o kolejnym sukcesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w pozyskiwaniu środków z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

UP w Lublinie zostały przyznane środki finansowe w naborze wniosków nr 3/2019 w ramach Programu PROM na doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.
 

Głównym celem projektu będzie doskonalenie kompetencji 25  osób, 15 doktorantów oraz 10 przedstawicieli kadry akademickiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz z zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.Grupę docelową stanowia osoby, które uprzednio zgłosiły chęć uczestniczenia w projekcie.

W ramach projektu zostaną sfinansowane koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Główne działania jakie będą realizowane w ramach projektu to:
1) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
2) wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych;
4 ) uczestnictwo w krótkich formach kształcenia: stażu zawodowym, szkoleniu, kongresie,
5) uczestnictwo w szkole letniej jako słuchacz szkoły.
Projekt obejmie zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Uczelnia otrzyma na ww. projekt środki finansowe w kwocie 322 680,00 zł.

Dokumentację projektową przygotowało Centrum Nauki.