Sukces dr inż. Macieja Combrzyńskiego w programie LIDER

Miło nam poinformować, że projekt dr inż. Macieja Combrzyńskiego z Wydziału Inżynierii Produkcji złożony  w X edycji programu LIDER został zakwalifikowany do dofinansowania.
 
W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 1 499 887,50 zł dr inż. Maciej Combrzyński planuje realizować badania pt. „Opracowanie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości przekąsek ekstrudowanych na bazie surowców roślinnych i zwierzęcych o minimalnym stopniu przetworzenia”
 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w X konkursie wynosiła 60 mln PLN. W X edycji programu dofinansowano 42 projekty spośród 233 złożonych.
 
Serdecznie Gratulujemy!