UP w Lublinie w światowym rankingu uczelni wyższych oraz rankingach dziedzin naukowych

Organizacja The Center of World University Rankings po raz kolejny opublikowała zestawienie najlepszych uniwersytetów na świecie. Analizie zostało poddanych 20 000 uniwersytetów z całego świata, a ostatecznie w rankingu zostało ujętych 2000 szkół wyższych. Miło nam poinformować, że wśród nich znalazł się także Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Eksperci CWUR w ocenie światowych szkół wyższych przyjęli metodologię opartą na kilku istotnych wskaźnikach:
  • jakość kształcenia — liczba absolwentów, którzy zdobyli międzynarodowe nagrody, wyróżnienia i medale, wartość mierzona w stosunku do wielkości uczelni (25% oceny);
  • zatrudnienie — liczba absolwentów uczelni, którzy objęli kierownicze stanowiska w światowych firmach, wartość mierzona w stosunku do wielkości uczelni (25% oceny);
  • jakość wydziału — liczba pracowników naukowych, którzy zdobyli międzynarodowe medale, wyróżnienia i nagrody (10% oceny);
  • wyniki badań, w tym: całkowita liczba artykułów naukowych (10% oceny), publikacje wysokiej jakości, które ukazały się w czasopismach wysokiej rangi (10% oceny), oddziaływanie poprzez publikację artykułów naukowych we wpływowych czasopismach (10% oceny), liczba cytowań opublikowanych artykułów naukowych (10% oceny).
Pełny ranking można zobaczyć pod tym adresem.
Pod koniec czerwca ukazał się natomiast szanghajski Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). W tym rankingu uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 wyróżnionych obszarów nauki.
W niniejszym rankingu analizowane jest pięć wskaźników: cztery wskaźniki bibliometryczne oceniające ilość i jakość prowadzonych badań oraz jeden dotyczący prestiżowych nagród przyznawanych nauczycielom i pracownikom ocenianych instytucji.
Dziedziny prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, które znalazły się w rankingu to nauki weterynaryjne oraz nauki o żywności i technologie żywienia.