Kolejne zadania do realizacji w ramach projektu pozakonkursowego “Mistrzowie dydaktyki”

Informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy po raz kolejny zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym pn. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył kolejnych 37 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką indywidualną ponad 100 studentów.

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w krótkotrwałych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich (m.in. Uniwersytecie w Groningen, Uniwersytecie Aarhus, University College London). Po wizycie studyjnej nauczyciele akademiccy będą zobowiązani do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przez okres 1 semestru akademickiego. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie ok. 396 000,00 zł.

We wszystkich edycjach Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie pozyskał łącznie prawie 440 000,00 zł dla 44 nauczycieli akademickich, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne i nawiążą kontakty międzynarodowe.

Dokumentację projektową przygotowało Centrum Nauki.