Ogłoszenie konkursu “Szybka ścieżka” – konkurs nr 6/1.1.1/2019 (NCBR)

Narodowe Centrum Badań zaprasza do udziału w konkursie „Szybka ścieżka”, który jest skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs został ogłoszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 1,1 mld PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na
realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca br.
 

Obecnie kryteria dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

Konkurs podzielony jest na trzy rundy. Wnioski mozna skladać od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.