Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycjii Rozwoju w dziedzinie geoinformacji


 Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków

do kolejnej edycji

Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju Artura Sobocińskiego

za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje

oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

 

 

Do konkursu mogą być zgłaszane:

  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje krajowe –w postaci druków zwartych, które ukaząły się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania

 

Wnioski wraz załącznikami należy składać do 31 października 2019 r. 

na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

 

szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa