Jubileusz 64-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

64 lata temu, 6 sierpnia 1955 roku mocą uchwały Rady Ministrów utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie, która z czasem zmieniła swoją nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Nowa jednostka naukowa, dydaktyczna i badawcza została utworzona z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego UMCS. Pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej został prof. Bohdan Dobrzański.
 
Wszystkim pracownikom, studentom i absolwentom dziękujemy za trud i pracę włożoną w kształtowanie i rozwój uczelni oraz wyrażamy nadzieję, że przyszłość przyniesie Uniwersytetowi kolejne liczne sukcesy i osiągnięcia.