Sukces młodego naukowca UP w Lublinie mgr. Huberta Szczerby w konkursie NCN

Miło nam poinformować, że asystent z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii mgr inż. Hubert Szczerba uzyskał grant w konkursie ETIUDA.

W ramach konkursu ETIUDA przyznawane są wyróżniającym się młodym naukowcom stypendia doktorskie. Laureat będzie realizować projekt pt. „Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych producentów kwasu bursztynowego”.  W ramach badań mgr inż. Hubert  Szczerba weźmie udział w cztero-miesięcznym stażu naukowym w State  Key  Laboratory  of  Microbial  Metabolism  działającym w  ramach School  of  Life  Sciences  &  Biotechnology  of  Shanghai  Jiao  Tong  University.  

Serdecznie gratulujemy!