Nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 

Uprzejmie informujemy, że ukazał się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodwych wraz z przypisaną im liczbą punktów.

Szczegółowe informacje na temat wykazu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

TREŚĆ KOMUNIKATU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI