Podsumowanie rekrutacji na studia

Rekrutacja internetowa na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została zakończona wczoraj 10 lipca br. Zarejestrowało się 6000 kandydatów na 39 kierunków studiów w tym na 7 nowości  oraz kierunki unikatowe w skali kraju, występujące jedynie na naszej uczelni
Ogółem na I roku studiów stacjonarnych przygotowano 2000 miejsc, jest to o150 miejsc więcej niż w ubiegłym roku. O jedno miejsce na studia ubiega się średnio 3 osoby. Rekrutacja przebiega na porównywalnym poziome jak w ubiegłym roku. Wszystkie nowe kierunki będą uruchomione.
Popularnością cieszą się kierunki, które kształcą w zawodach na które zapotrzebowanie nie maleje, takich jak np. weterynaria (ponad 10 miejsce). Rynek pracy ciągle się zmienia, powstają nowe obszary i dziedziny, w których zapotrzebowanie na dobrze wykształconą kadrę jest ogromne, stąd dużym zainteresowaniem cieszą się np. analityka weterynaryjna 6.3, biokosmetologia 2.3, behawiorystyka zwierząt 3.8, dietetyka 3, geodezja i kartografia 3.25, transport i logistyka 2.5, zielarstwo i fitoprodukty 2.4

12 lipca odbędzie się sprawdzian z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo w Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie
Wyniki rekrutacji na studia zostaną ogłoszone 15 lipca br. Kandydaci otrzymają informację na swoje indywidualne konta w internetowym systemie rekrutacyjnym (IRK).
Od 16 do 18 lipca br. przyjmowane będą dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Do 14 sierpnia 2019 trwa nabór na studia niestacjonarne na kierunek weterynaria.
Na kierunki, na których nie zostaną wypełnione limity przyjęć, zostanie ogłoszony drugi nabór – będzie w terminie od 1 sierpnia do 17 września 2019.
Kierunki unikatowe: behawiorystyka zwierząt, hipologia i jeździectwo, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, gastronomia i sztuka kulinarna oraz biokosmetologia
Nowości: pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz zarządzanie zasobami Ziemi, mleczarstwo