Wypas owiec nad Zalewem Zemborzyckim

Od 8 lipca na terenach zielonych przy Zalewie Zemborzyckim prowadzony jest treningowy wypas owiec.
 
 
 
Owce wypasane są pod nadzorem pracownika technicznego Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki inż. Jacka Sokołowskiego. Nadzór na owcami sprawują także certyfikowane psy pasterskie rasy Biały Owczarek Szwajcarski.
 
Głównymi założeniami projektu są:
  • dobrostan zwierząt i ich adaptacja w środowisku miejskim
  • ekologiczne aspekty wypasu takie jak naturalne wykaszania terenów szczególnie tych, które są trudno dostępne: stoki, zbocza, skarpy itp. 
  • walory edukacyjne wypasu: możliwość przybliżenia odwiedzającym informacji na temat owiec.

 

 
Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Lublina. W ostatnich dniach  stado odwiedzili uczestnicy półkolonii „My i psy”. Na zajęciach przedstawione zostały informacje o pasterstwie, relacjach psów z owcami, pielęgnacji owiec oraz ich upodobań żywieniowych. 
 

 

 
[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 
Projekt zyskał także liczne uznanie ze strony mediów, przegląd informacji znajduje się pod tym linkiem
 
Wypas owiec realizowany będzie do późnej jesieni. 
 

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM 

Półkolonie "My i Psy"