Zmarł Profesor Mieczysław Wilczek

 

 

 

Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

z przykrością zawiadamia,
 

że w dniu 21 lipca b.r.  zmarł

 

 

prof. dr hab. Mieczysław WILCZEK

 

współorganizator i wieloletni członek naszego Klubu, emerytowany pracownik

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

wielce zasłużony profesor nauk rolniczych, ceniony wychowawca młodzieży akademickiej,

wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i innymi oraz odznakami Ligi Obrony Kraju.
 

Msza żałobna zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej

przy ulicy Droga Męczenników Majdanka

w dniu 26 lipca (piątek) b.r.  o godzinie 14.00.
 

Prof. dr hab. Józef Kołodziej
Prezes KOR LOK przy UP w Lublinie