Wymiana bilateralna z Ukrainą

NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Ukrainą. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:
-nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.),
-zarządzanie energią i efektywność energetyczna,
-ekologia i zarządzanie środowiskiem,
-nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka,
-nowe substancje i materiały,
-nauki społeczne i humanistyczne,
-technologie obronne.

Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować:

– uczelnie,
– instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
– instytuty badawcze,
– instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.

Nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują tutaj:
Wymiana bilateralna.