komunikat rozmowa kwalifikacyjna do Szkoły Doktorskiej

rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 24 lipca 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro
 

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane według następującego porządku:
od godz. 10.00  rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie weterynaria,  
od godz. 10.30 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,  
od godz. 12.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,  
od godz. 13.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.