Zaproszenie na warsztaty IdeaLab

Centrum Nauki zaprasza do zapoznania z informacjami na temat warsztatu – IdeaLab.

 

IdeaLab to interaktywny warsztat organizowany przez NCN 21-25 października dla około 30 Uczestników wyłonionych przez Zespół Ekspertów.

Kryteria formalne, które muszą być spełnione przez zgłaszającego się uczestnika to posiadanie tytułu magistra (minimum lub stopnia równoważnego), zatrudnienie w podmiocie mającym osobowość prawną (w Polsce, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie), biegła znajomość języka angielskiego oraz możliwość udziału w warsztacie IdeaLab w dniach 21-25 października 2019 r.

Osoby wybrane do udziału w warsztatach opracują koncepcje projektów badawczych, które będą mogły uzyskać finansowanie w konkursie IdeaLab. Tematyka konkursu dotyczy wyzwań wynikających ze współcześnie zachodzących złożonych procesów, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, fale migracji, brak stabilności geopolitycznej.

 

Aplikacje przyjmowane są do 19 sierpnia br., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie idealab.ncn.gov.pl.

Szczegółowe informacje.