Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności