KONKURS ERA-NET SUSFOOD oraz ERA-NET CORE Organic Cofund

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie wspólnego konkursu na projekty badawcze dwóch inicjatyw: ERA-NET SUSFOOD oraz ERA-NET CORE Organic Cofund. Zakres konkursu będzie dotyczył zrównoważonych i ekologicznych systemów żywności, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w jeden z czterech zdefiniowanych obszarów:

Topic 1: Resource-efficient, circular and zero-waste food systems

Topic 2: Diversity in food from field to plate

Topic 3: Mild food processing

Topic 4: Sustainable and smart packaging

O dofinansowanie z Centrum projektów z zakresu tematów 1, 2 lub 3 będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce.

Planowany termin ogłoszenia konkursu – 2 września 2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie programu: http://projects.au.dk/coreorganiccofund/.

 

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBR po ogłoszeniu konkursu.