Nagrody Jubileuszowe i Honorowe Odznaki dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

8 lipca 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył pracownikom Nagrody Jubileuszowe oraz Honorowe Odznaki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz złożył podziękowania pracownikom Uczelni odchodzącym na emeryturę.

 

 

Do otrzymania nagród jubileuszowych uprawnieni są pracownicy legitymujący się co najmniej 20-letnim okresem zatrudnienia w Uczelni. W gronie najdłużej pracujących znalazło się 7 osób ze stażem 45-letnim, 16 osób ze stażem 40-letnim oraz 11 osób ze stażem 35-letnim. 

 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Grzegorz Klimek, prof. dr hab. Antoni Brodacki, mgr inż. Elżbieta Ejchler, Waldemar Goral, prof. dr hab. Elżbieta Kusińska, Prof. dr hab. Andrzej Kusz, dr  Marek Chmielewski, dr hab. Danuta Urban prof. uczelni, mgr inż. Anna Ziemba, dr Helena Ćwintal, mgr Aldona Miłkowska, Jan Michalczuk, Beata Mołdach, Alicja Sprawka, Ryszard Gronowski, Ewa Ciołek, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, dr hab. Andrzej Kornacki, dr hab. Rafał Nadulski prof.uczelni, dr hab. Jacek Skwarcz, dr hab. Beata Ślaska-Grzywna, dr Andrzej Turski, dr Danuta Kulpa, mgr Barbara Adamus, Leszek Świć, Anna Bogusz, Iwona Jusiak, Teresa Matlakowska, dr hab. Jerzy Lechowski, mgr inż. Barbara Radko, mgr Małgorzata Śliwa, mgr inż. Marek Kowaleczko, mgr inż. Lidia Duda, dr Zdzisław Otachel, dr hab. Aleksandra Głowacka prof. uczelni, dr Alina Pastucha, Małgorzata Grzesiak, Halina Korpysa,  Tomasz Świetlicki, Ewa Sinielewicz, mgr inż. Ludwika Blaim, dr Grzegorz Podolak, inż. Beata Wołoszyn, mgr inż. Elżbieta Kloc, dr Zbigniew Czarnecki, dr hab. Elżbieta Patkowska prof.uczelni, Beata Gawidziel, Ziemowit Mizura, Anna Żybura, dr Renata Komsta, dr hab. Wojciech Pęczuła prof.uczelni, dr Piotr Kiczorowski, dr Aneta Puchała, dr hab. Krzysztof Różyło, dr Barbara Bujanowicz-Haraś, dr Monika Strzałkowska-Abramek, dr Aneta Sulborska, mgr Ewa Badurowicz, mgr Marzena Ponikowska, mgr inż. Jolanta Moryc, dr Ewa Wójcik, Monika Dziurda, Ewa Mazurek, dr Zbigniew Bełkot, dr Sylwester Kowalik, dr Sylwia Szymańczyk, dr Piotr Wilkołek, mgr Joanna Wójcik, dr hab. Przemysław Leń prof.uczelni, dr Tomasz Zubala, dr Anna Ciołek, dr hab. Paweł Glibowski prof.uczelni, mgr Monika Siek.

 

 

Podczas spotkania JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wyraził uznanie dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odchodzących na emeryturę. Rektor podziękował im za trud i poświęcenie, jakie włożyli w swoją pracę na rzecz rozwoju Uczelni.

 

W grupie tej znaleźli się: prof. dr hab. Helena Łabuda, prof. dr hab. Zenia Michałojć, dr hab. Jolanta Molas, prof. dr hab. Ewa Solarska, prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy, prof. dr hab. Piotr Silmanowicz, prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, dr Marek Chmielewski, prof. dr hab. Ignacy Niedziółka, prof. dr hab.Leszek Mościcki, mgr inż. Elżbieta Ejchler, mgr inż. Krzysztof Jasiński, Grażyna Klepka, mgr inż. Jacek Burdzanowski, mgr inż. Maria Archman, dr hab. Anna Szymanowska, prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys, prof. dr hab. Wanda Kociuba, prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, prof. dr hab. Marian Wesołowski, prof. dr hab. Wiesław Bednarek, dr hab.Elżbieta Rutkowska, Teresa Mitura, dr inż. Jerzy Bartoszcze, mgr Jacek Szyłejko, mgr Jerzy Wrzos, Anna Żuk, Halina Kaznocha, Andrzej Ciepliński, Danuta Jurek, Grażyna Stachyra, Jolanta Przystupa, Maria Tarka oraz Waldemar Kalinowski.

 
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Jubilatom oraz pracownikom odchodzącym na emeryturę, a w życiu prywatnym życzymy im wiele radości, zadowolenia oraz spełnienia.

 

[ Galeria zdjęć ]

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM