Szkoleniowy wypas owiec w mieście

 

Od poniedziałku 8 lipca br. do późnej jesieni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi szkoleniowy wypas owiec świniarek w ilości 10 sztuk na terenach zielonych przyległych do Zalewu Zemborzyckiego przy ul. Żeglarskiej.

 

Owce wypasane są pod nadzorem pracownika naukowego Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarkii inż. Jacka Sokołowskiego. Nadzór nad owcami sprawują także certyfikowane psy pasterskie rasy Biały Owczarek Szwajcarski. Psy mają wieloletnie doświadczenie w wypasie owiec i posiadają certyfikat psa terapeutycznego.
Wypas owiec na terenie miasta i Zalewu Zemborzyckiego jest przyjazny środowisku, aktywizuje bioróżnorodność, stanowi ekologiczny sposób kontroli chwastów, ponieważ zwierzęta w naturalny sposób usuwają je z przestrzeni publicznej oraz jest tańszy i mniej głośny niż tradycyjne kosiarki. Wypas yjest działaniem zrównoważonym ekologicznie i eliminuje potrzebę wykorzystywania toksycznych herbicydów oraz kosiarek spalinowych. Zwierzęta są w stanie „wykosić” tereny trudno dostępne dla zwykłych kosiarek takich jak strome stoki czy rowy. Ponadto owce mogą poprawić żyzność gleby, na której są wypasane przez dostarczanie organicznego nawozu.
Wypas owiec na charakter szkoleniowy oraz badawczy, można obserwować zachowania owiec i psów i zachodzące między nimi interakcje. Dla samych mieszkańców Lublina wypas owiec jest dużą atrakcją i miłym widokiem dla wypoczywających nad zalewem.

Lublin jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które prowadzą ten rodzaj wypasu. Podobne inicjatywy mają miejsce np. we Włoszech czy USA. Uczelnia zwróciła się do Biura Miejskiego Architekta Zielenii o udzielenie zgody na wypas owiec także w innych miejscach na terenie miasta np. na terenach zielonych przy ul. Głębokiej w pobliżu ul. Filaretów, wzdłuż Bystrzycy – ścieżka rowerowa nad Zalew i od ul. Kąpielowej.
Mamy nadzieję, że niebawem otrzyma taką zgodę i owce będą wypasane także na wskazanych terenach.