XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 5-7 lipca 2019 r. w Sitnie k. Zamościa odbyła się XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W wydarzeniu wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz prof. dr hab. Andrzej Jankuszew z Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacji Badawczej im. prof. T. Efnera. Na terenie wystawy znajdował się również punkt informacyjny UP w Lublinie, który promował ofertę edukacyjną uczelni. 

 

 

Na wystawie odwiedzający mają szansę zobaczyć; czym zajmują się organizatorzy, zapoznać się z nowościami technologicznymi w branży rolniczej oraz ciekawie spędzić czas. 
 
 
Corocznie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest czynnym uczestnikiem Wystaw organizowanych w Sitnie. W niedzielę odbyła się część oficjalna Wystawy, w trakcie której wręczono odznaczenia i wyróżnienia oraz zaprezentowano zwierzęta. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk podsumował przyznane nagrody w kategorii bydło oraz osobiście pogratulował zwycięzcom.
 
   

 

 
Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM