Nietypowa obrona pracy inżynierskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

4 lipca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbywały się obrony prac dyplomowych, a niecodzienność jednej z nich wzbudziła zainteresowanie nie tylko przewodniczącego Komisji, ale także pracowników i studentów WIPu.

 

Powodem była prezentacja efektów pracy inżynierskiej wykonanej przez studenta Michała Wolaka pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Plizgi z Katedry Energetyki i Środków Transportu. Temat pracy to: Organizacja czynności naprawczych pojazdów samochodowych na przykładzie renowacji samochodu Hillman Wizard typ 75 wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii w 1932 roku.
Jej zakres opierał się na analizie i organizacji toku czynności wykonywanych podczas naprawy zabytkowego samochodu osobowego, ponieważ pojazdy samochodowe od wielu lat towarzyszą ludziom w kształtowaniu otoczenia i są dla wielu swoistą pasją i hobby. Praca inżynierska jest dokumentacją wykonywanych kolejno prac mechanicznych, blacharskich, lakierniczych, a także inżynieryjnych przy dorabianiu elementów pojazdów, których nie można odnowić ze względu na ich stan. 
 
 
Fot.1. Stan pojazdu po jego zakupie
 
Model pojazdu, który był obiektem pracy, produkowany był w dwóch odmianach o różnej mocy i średnicy tłoka, 65 (15,7KM na rodzimy rynek brytyjski) i 75 (20,9KM wersja na eksport). Od 1931 do 1933 wyprodukowano go w ilości ok. 7000 egzemplarzy. Konstrukcja pojazdu była nowoczesna i dość udana, jednak niestabilny okres przed II wojną światową nie sprzyjał wzrostowi zapotrzebowania i pojazd szybko został wycofany ze sprzedaży. Obecnie pojazd można uznać za unikatowy. Z 1986 sztuk sprzedanych od 1931 roku pozostało na świecie zaledwie ok. 20 pojazdów. Egzemplarz będący przedmiotem badania był w złym stanie. Jego najważniejsze podzespoły były niesprawne, a karoseria skorodowana. Z informacji od właściciela pojazdu wynikało, że samochód stał nieużytkowany od pięćdziesięciu lat, co uniemożliwiało ocenę podzespołów mechanicznych przy weryfikacji wstępnej. Wymuszało to konieczność demontażu podzespołów co znacznie podniosło koszty weryfikacji i oceny ich przydatności. Proces naprawy wiązał się z ryzykiem wykrycia znaczących uszkodzeń i wstrzymaniu procesu naprawy.
 
 
Fot.2. Stan pojazdu po naprawie
 
Pomimo niewątpliwych zalet nowoczesnych konstrukcji pojazdów samochodowych, starzejące się pojazdy często traktowane są z sentymentem. Poprzez procesy renowacji lub rekonstrukcji zachowywane są w postaci replik lub odrestaurowanych zabytków spotykanych w muzeach lub prywatnych kolekcjach. Stają się zabytkami nie tylko polskiej, ale także i światowej motoryzacji. Dbałość o stan takiego pojazdu pozwala zachować jego walory eksploatacyjne na długie lata. Jest to dobrze widoczne w przypadku opisanym przez autora pracy, gdzie zakupiony ponad 85-letni samochód osobowy w bardzo słabym stanie technicznym (udokumentowanym przez autora licznymi fotografiami i opisami) został poddany gruntowanemu procesowi odrestaurowania. W swojej pracy autor przedstawił proces odnowy stanu poszczególnych elementów, opisał zastosowane technologie i techniki odnowy lub rekonstrukcji elementów i zaprezentował organizację procesu naprawy. 
 
 
Fot.3. Samochód podczas prezentacji na Wydziale Inżynierii Produkcji, od lewej Michał Wolak – autor pracy i wykonawca znacznej ilości prac naprawczych samochodu, w środku prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko oraz  promotor pracy dr inż. Krzysztof Plizga
 
W dzisiejszych czasach wielu ludzi traktuje chęć posiadania rzadkiego modelu pojazdu po części jako hobby, ale też jako lokatę swoich pieniędzy. Wykonana i przedstawiona praca dyplomowa może być traktowana jako przykład dla naśladowców tej tematyki.
 
 
Fot.4. Samochód podczas prezentacji przed budynkiem wydziału