Wymiana bilateralna Polska – Indie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska)  oraz Departament Nauki i Technologii, Rządu Republiki Indii zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Indiami

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

 

Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i w Indiach.

Projekty złożone w Polsce i w Indiach powinny mieć taki sam okres realizacji.

Nabór trwa do 14 sierpnia 2019, więcej informacji  – nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna/nabory-2019#wymiana-bilateralna-pomiedzy-polska-a-indiami-2019