Listy gratulacyjne JM Rektora dla studentów wyróżnionych Studenckim Stypendium Marszałka Woj. Lubelskiego.

28 czerwca 2019 r. w trakcie obrad Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył podziękowania studentom, będących laureatami Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego.

 
Listy gratulacyjne są dowodem uznania dla dotychczasowej pracy studentów oraz powodem dumy dla Uniwersytetu.
Władze Uczelni oraz cała społeczność akademicka pragnie wyrazić radość z aktywności laureatów na różnych płaszczyznach życia studenckiego, które przyczyniają się do rozwoju nie tylko Uczelni, ale także całego rejonu Lubelszczyzny.
 
W tym roku laureatami Stypendium zostali: Marcin Bany, Patrycja Bicka, Wojciech Biszczak, Patrycja Chabroszewska, Karolina Czaban, Danuta Dąbrowska, Kamil Drabik, Ilona Drąg, Kinga Głaszewska, Paulina Główka, Jakub Grzebień, Karolina Jachimowicz, Edyta Jakimiec, Kamila Janicka, Mateusz Jarmuł, Daria Jaskólska, Łukasz Kaca, Jakub Kalinowski, Agata Klimczak, Katarzyna Kryszak, Dagmara Kuca, Weronika Kusek, Marta Margiel, Adam Miedzwiecki, Katarzyna Nabielec, Paweł Niejadlik, Patryk Ostanek, Sylwia Paluch, Paulina Pilaszkiewicz, Katarzyna Pomykacz, Katarzyna Sadowska, Agata Satowska, Patrycja Skowronek, Krystian Strojny, Paweł Suliga, Sylwester Walczak, Ewa Zabłocka, Katarzyna Żondełek
 
 
 
Laureatom gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.   
 
 
Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM