Wręczenie dyplomów lekarza weterynarii

29 czerwca 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów lekarza weterynarii dla studentów 6. roku.

 
 
Uroczystości przewodniczyli dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Andrzej Wernicki oraz prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału dr hab. Iwona Puzio.
 

  

 
W trakcie wydarzenia, oprócz dyplomów, przyznane zostały także nagrody dla najlepszych absolwentów, które wręczyła prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska
 
 
Absolwenci otrzymali także wyróżnienia Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które wręczył prezes Izby lek. wet. Tomasz Górski oraz nagrody Biowet Puławy wręczone przez lek. wet. Paulinę Surdek.  
 

  

 
Dla absolwentów dr hab. Piotr Listos dr n. wet., mgr prawa wygłosił wykład pod tytułem „Aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza weterynarii”. 
 
 
Głos zabrał także starosta 6. Roku Adam Sędkowski serdecznie dziękując wszystkim wykładowcom oraz gratulując kolegom i koleżankom wytrwałości w podjętej przez nich ścieżce zawodowej. 
 
 

fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM