Powołanie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Decyzją Prorektora ds. Nauki Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej powołana została Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie:  

Przewodniczący Rady Naukowej:
Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni
Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:
Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
·         prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
·         prof. dr hab. Mariusz Florek
Dyscyplina Weterynaria:
·         prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
·         dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:
·         dr hab. Danuta Sugier prof. uczelni
·         dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni
Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:
·         dr hab. Magdalena Gryzińska prof. uczelni
·         dr hab. Łukasz Wlazło