powołanie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Decyzją Prorektora ds. Nauki Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej powołana została Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie  

Przewodniczący Rady Naukowej:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni

Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

·         prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

·         prof. dr hab. Mariusz Florek

Dyscyplina Weterynaria:

·         prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel

·         dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

·         dr hab. Danuta Sugier prof. uczelni

·         dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

·         dr hab. Magdalena Gryzińska prof. uczelni

·         dr hab. Łukasz Wlazło