Studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizują staże zawodowe w zakładach przemysłu spożywczego

 

Studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizują staże zawodowe biorąc udział w  projekcie „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju).

 

W roku akademickim 2017/2018 staże odbyło 37 studentów w 20 zakładach przemysłu spożywczego, w tym w zakładach przemysłu mięsnego i drobiarskiego, piekarniach, zakładach przemysłu zbożowego, mleczarniach, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego. Studenci wysoko ocenili jakość odbytych staży. Wielu z nich otrzymało propozycję pracy w zakładach, w których odbyli staż.

 

W roku akademickim 2018/2019 projekt cieszył się znacznie większym zainteresowaniem studentów. W czerwcu 2019 roku staże rozpoczęło 50 studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w 32 przedsiębiorstwach branży spożywczej. Staże potrwają 16 tygodni, do końca września 2019 roku.